Festival Znanjem, pjesmom i igrom kroz Semberiju

Najmasovnija kulturna manifestacija u opštini Bijeljina kojom se afirmišu narodno stvaralaštvo, narodni sportovi, razvija zdrav takmičarski duh među mladima, kulturno-umjetnički amaterizam i stvaralaštvo i uspostavlja kontinuitet kulturnog života u selima, planska realizacija društvenih aktivnosti u selu, očuvanje tradicije i kulture i okupljanja mladih.

2007. godine se navršilo 40 godina od pokretanja festivala sela, a 2008/2009 godine organizovan je jubilarni 30-ti put. Ovaj semberski festival spada u kulturne manifestacije sa najdužom tradicijom u Republici Srpskoj i BiH.