"Savska regata 2016."

Savska regata 2016 10U sklopu proslave Pantelinskih dana održana je Savska regata 31.07.2016.godine,na trasi dugoj oko 24 kilometara od lokaliteta Subotište u Crnjelovu do Rače. Prijem učesnika u kamp bio je od 30. jula od 14:00 časova.Prijava učesnika počela je 31.07.2016.godine od 07:00. i trajala je do starta regate.U regati je učestvovalo 173 čamasa sa oko 900učesnika. Najavu starta regate u 10:00 časova objavio je Gradonačelnik grada Bijeljine Mićo Mićić.

U 13:00 časova u Ostojićevu je bila pauza za odmor. Na Regati su bila predviđena stroga pravila ponašanja na vodi, kako ne bi bila ugrožena bezbjednost učesnika. Plovilima su mogla upravljati samo punoljetna lica sa uvjerenjem, odnosno, dozvolom za upravljanje plovilom, a čamci su morali budi registrovani i opremljeni spasilačkom opremom. Učesnicima je zabranjeno konzumiranje akohola tokom Regate, bacanje otpada u vodu ili na obalu, a obavezni su bili da poštuju javni red i mir, izbjegavaju incidente i povredu državne granice.

O bezbjednosti učesnika kao i na ranijim regatama, brinule su  ekipe Pogranične policije, Centra javne bezbjednosti Bijeljina, ronilački klubovi „Panteri“ i „Nautilus“, Dom zdravlja i Civilna zaštita, podršku su dali i Udruženje ribolovaca „Riba“ i JP „Komunalac“.

Dolazak na cilj je bio u 18.00.časova.

Savska regata 2016 21Savska regata 2016 29Savska regata 2016 101Savska regata 2016 270Savska regata 2016 281Savska regata 2016 315