Ekološka manifestacija ''Bijeljina za planetu Zemlju''

''Bijeljina za planetu Zemlju'' je ekološka manifestacija koja se tradicionalno održava tokom aprila mjeseca od 2007. godine. Ova višednevna manifestacija ekološkog karaktera posvećena je ekološkom datumu – Dan planete Zemlje 22. april. Manifestacija je 2007. godine održana u organizaciji Ekološkog udruženja Eko put a narednih godina nastavljena u saradnji sa ostalim organizacijama, članicama Saveza ekoloških snaga Bijeljine. Aktivnosti koje se godinama realizuju imaju za cilj propagiranje zdrave životne sredine sa nizom zabavnih i kreativno-takmičarskih disciplina kao što su:

Manifestacija je tokom godina pokazala svoju opravdanost velikim brojem posjetilaca, uz prisustvo gostiju iz okruženja i velikom medijskom promocijom.