Međunarodni sajam knjiga

Sajamska i kulturna manifestacija izložbenog i prodajnog karaktera knjiga, učila i nastavnih sredstava.

Sajam se održava 8 godina neprekidno.