Dani dijaspore

Održava se u Janji u julu i predstavlja susret bošnjačke populacije iz dijaspore sa domicilnim stanovništvom, gdje se realizuje veliki broj kulturno-muzičkih događaja. Realizator je dom kulture Janja a sufinasijer je opština Bijeljina.