Poziv za dostavljanje ponuda u postupku dodjele ugovora o uslugama Aneks II dio B - Pružanje usluga ručka/večere i prenoćišta na teritoriji Grada Bijeljina, Šifra: TO-04/20

Poziv za dostavljanje ponude - Šifra: TO - 04/20