TENDERSKA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JN USLUGA-ZAKUP SAJAMSKE OPREME, MONTAŽNE HALE I NABAVKA UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA POTREBE ORGANIZACIJE SAJMA TURIZMA 2020. GODINE

TD - Zakup sajamske opreme, montažne hale i nabavka ugostiteljskih usluga za Sajam turizma 2020.