Umjetnička kolonija "Brodac-Dvorovi-Bijeljina 2014"

5. Međunarodna umjetnička kolonija "Brodac-Dvorovi-Bijeljina 2014" se odlaže zbog katastrofalnih poplava koje su se desile na području Semberije.