Semberske novine

semberske novine

Semberske novine su najstarije glasilo u semberskom kraju. Na kioscima su svakog četvrtka. Sadržaj novina je vezan za Bijeljinsku regiju.

Ulica Atinska 2;

Telefon: 055/209-213;

Web sajt: http://semberskenovine.com/