image

04

March

Konkurs za najljepšu razglednicu Semberije

Konkurs

KONKURS „NAJLJEPŠA RAZGLEDNICA SEMBERIJE“

Propozicije za učešće na Konkursu

Opšta kategorija

UČEŠĆE NA KONKURSU

 

Učešće na konkursu je besplatno i dobrovoljno.

Na konkursu mogu da učestvuju fizička lica starija od 18 godina (bez ograničenja u pogledu zanimanja, mjesta stanovanja, državljanstva, profesionalnog ili amaterskog bavljenja fotografskom umjetnošću i sl.)

Na konkursu ne mogu učestvovati zaposleni kod organizatora konkursa i članovi stručnog žirija, odnosno, njihovi bliski srodnici (roditelji, supružnici, djeca).

 

RADOVI

 

Razglednice moraju biti napravljene isključivo sa motivima Grada Bijeljina.

Autori mogu da konkurišu na konkurs slanjem do deset crno – bijelih ili kolor razglednica u digitalnom obliku. Dimenzije razglednice treba da budu 13x18 centimetara sa najmanje 300 piksela po inču do 30x40 centimetara u 300 piksela po inču, u JPG formatu. Troškove štampe snosi organizator. Učesnici konkursa mogu slati razglednice koje su objavljivali na društvenim mrežama ili drugim medijima. Razglednice koje su prodane ili predane u vlasništvo drugom licu ili korišćene u marketinške, humanitarne ili druge svrhe ne mogu se slati na konkurs. Organizator zadržava pravo diskvalifikacije razglednica koje ne zadovoljavaju zadate kriterijume bez prethodnog obavještavanja učesnika.

DOSTAVLJANJE FOTOGRAFIJA

 

Razglednice se šalju:

Elektronskim putem preko aplikacije na zvaničnoj internet stranici Turistička organizacija Grada Bijeljina

Gmail: turistbn@gmail.com

( Konkurs za najljepšu razglednicu Semberije)

Kneza Miloša broj 30

 

Prilikom slanja razglednica obavezno je:

Davanje naziva razglednice (Svaka razglednica mora biti numerisana brojevima, slovima ili joj  može biti dodat određeni naslov ). Navođenje ličnih podataka – imena, prezimena, adrese elektronske pošte i broja telefona.

 

IZBOR NAJBOLJIH RAZGLEDNICA I NAGRADE

 

-          Najbolja razglednica Grada Bijeljina, 1. mjesto i novčana nagrada od 300 KM

-          Najbolja razglednica Grada Bijeljina, 2. mjesto i novčana nagrada od 200 KM

-          Najbolja razglednica Grada Bijeljina, 3. mjesto i novčana nagrada od 100 KM

-          Radovi koji se ističu po svom kvalitetu – Pohvala

Stručni žiri zadržava pravo da ne dodjeli sve nagrade

 

USLOVI UČEŠĆA

 

Razglednice za koje su autori nagrađeni jednom od nagrada ili pohvalom prelaze u vlasništvo organizatora koji zadržava pravo da ih koristi na primjeren način u štampanim i elektronskim materijalima za potrebe promocije Grada Bijeljina uz obavezno navođenje imena autora razglednice, bez plaćanja naknade autoru. Razglednice za koje autori ne budu nagrađeni jednom od nagrada ili pohvalom biće vraćene autorima i organizator nema pravo njihovog korišćenja. Razglednice koje na sebi imaju potpis autora (watermark) neće biti prihvaćene i mole se učesnici konkursa da razglednice obilježene na ovaj način ne šalju.

 

TERMINI

 

Rok za slanje radova je od 04.03.2022. godine do 31.3.2022. godine

Stručni žiri će svoju odluku saopštiti  deset dana nakon isteka konkursa.

Termini uručenja nagrada i izložbe odabranih radova biće određeni naknadno.

 

PUBLICITET

 

Ukoliko ostvare pravo na nagradu, učesnici su saglasni da se njihovi podaci o ličnosti (kao što su: lično ime, slika, video materijal i slično) mogu od strane organizatora objaviti i koristiti u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala, bez plaćanja bilo kakve naknade.

 

OBJAVA, IZMJENA PRAVILA, PREKID KONKURSA

 

Tekst konkursa će biti objavljen na zvaničnoj internet – stranici Turističke organizacije Grada Bijeljina i na portalima. Organizator može promijeniti bilo koje od navedenih pravila konkursa, bez prethodnog obavještavanja korisnika. Konkurs može biti prekinut u slučaju više sile. Obavještenje o eventualnim izmjeni pravila ili prekidu konkursa biće objavljeno na zvaničnoj internet – stranici Turističke organizacije  i na portalima.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Dodatne informacije se mogu dobiti preko adrese elektronske pošte:

Gmail: turistbn@gmail.com ili putem telefona: 055/224-510, 055/224-511, 055/224-512

Grad u srcu Semberije. Grad dobrih ljudi, dobrih domaćina!