image

02

December

Registracija stan na dan

Postupak registracije stan na dan

U poslednje vrijeme sve je više turističkih ponuda za smještaj u privatnim objektima pod nazivom „Stan na dan“. Da bi se uspješno registrovali i obavljali neometano ovu djelatnost neophodno je da napravite nekoliko jednostavnih koraka.
1. Potpisivanje Ugovora o posredovanju u pružanju usluga između Turističke organizacija Grada Bijeljina i fizičkog lica
Neophodna dokomenta
- Dokaz o vlasništvu nekretnine (posjedovni list, kupoprodajni
ugovor, ZK uložak)
- Ako podnosilac zahtjeva nije vlasnik nekretnine neophona je
punomoć za podnošenje zahtjeva
- Kopija lične karte
2. APIF
- Podnošenje prijave u APIF-u na osnovu Ugovora sa TO
Bijeljina
- Popunjavanje prijave za registraciju „Stan na dan“
- Uplata 35 KM za obradu podataka
- Fotokopija lične karte i tekućeg računa
- Izrada registracije „Stan na dan“, čime se završava proces
registracije.
3. Dostava registracije u TO Grada Bijeljina kao dokaz o
funkcionisanju
Obaveze koje ima fizičko lice su regulisane na osnovu registracije kod APIF-a i one se donose na plaćanje Boravišne takse i Poreza na dohodak koji je zakonski regulisan.
Hvala na saradnji.

Grad u srcu Semberije. Grad dobrih ljudi, dobrih domaćina!