image

03

May

Vodotoranj

Jedna od građevina koja Bijeljinu čini posebnim gradom i po kojoj je prepoznatljiv je bijeljinski vodotoranj, jedan od simbola grada i najviša tačka u gradu

Zgrada je izgrađena ne tako davne 1958. godine i visine je 42 metra.

U unutrašnjosti vodotornja se nalazi rezervoar (bazen) ovalnog oblika čija je zapremina 1500 metara kubnih (m3) vode. Njegova prvobitna uloga je bila da iz svog rezervoara prirodnim padom grad snabdijeva vodom za piće, a pumpama je voda ubrizgavana u rezervoar.

Vremenom se grad razvijao, kao i naš vodovodni sistem, a ta tendencija nije pratila i izgradnju novih objekata sa istom namjenom tako da je postojeći kapacitet rezervoara deset puta manji od trenutnih potreba za vodom.

Praktično, kada bi se grad danas na taj način snabdijevao vodom bilo bi potrebno izgraditi još oko deset objekata identičnih sadašnjem vodotornju.

Inače, područje grada Bijeljina snabdijeva se pitkom vodom sa izvorišta „Grmić“, koje se nalazi u jugoistočnom dijelu grada. Kapacitet izvorišta je 550 litara u sekundi.

Region sjeveroistočnog dijela Bosne i Hercegovine nema dovoljno izvorišta koje se mogu koristiti za ljudsku upotrebu, pa je i to razlog više da se izvorište „Grmić“ maksimalno zaštiti od zagađenja, jer ono može služiti vodosnabdijevanju regije cijele sjeveroistočne Bosne.

Grad u srcu Semberije. Grad dobrih ljudi, dobrih domaćina!